almanca
ingilizce türkçe rusça çince
Home
Entegrasyon kursları
Almanya’da Okumak Üzerine
Almanca kurslarına Almanya Dışından Kayıt
Avrupa Dil Kriterleri
Almanca Dil Sınavları
Fiyat Listesi
Online Kayıt
İlişki
Impressum
AGB
Kassel Infos

Avrupa Ortak Dil Kriterleri - AODK
Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen - GER
Common European Framework of Reference (CEFR)
Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi -  DIOARÇ

Almanya ve Avrupa’daki bir çok ülkede bir dil kursuna gitmek isteyenler çoğunlukla „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen - GER“ denilen bir kavramla karşılaşır. Almanya’da dil kursları bu kriterlere göre A1 – A2 – B1 – B2 – C1 diye adlandırılan bir sistemle adlandırılıyor, yayınlanan dil kitaplarının kapağında bu kavramlar eksik olmuyor.
Dil kurslarının birbiriyle karşılaştırılabilir ortak kriterlere göre değerlendirilmesi ve adlandırılması merkezi Fransa’nın Strassburg kentinde olan Europarat (Avrupa Konseyi) tarafından bütün dilleri kapsayacak şekilde 2001 yılinda kararlaştırıldı. Henüz Avrupa Birligi üyesi olmayan Türkiye ve Rusya da Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler arasında.
Kısaca GER denilen  „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen“ Ingilizce’de  kısaca CEFR yani „Common European Framework of Reference“ olarak adlandırılıyor ve Türkçe’ye „Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi“ veya „Avrupa Ortak Dil Kriterleri“ olarak çevriliyor. Bu kriterler sadece İngilizce, Fransıza, Almanca gibi diller için değil, aralarında Arapça, Japonca, Çince de olan toplam 31 dile uyarlandı, 5 dile de çevirisi yapıldı. Dille ilgilenen her kişi ve kurum açısından çok önemli olan bu kriterlerin Türkçe’ye resmi ve ortak bir uyarlanması maalesef henüz tamamlanmadı. Biz burada daha anlaşılır olması açısından ikinci çeviri biçimini kullanarak „Avrupa Ortak Dil Kriterleri“ terimini ve AODK kısaltmasını kullanacağız.

Bu kriterlere göre dil kursları A1 – A2 – B1 – B2 – C1 ve C2 gibi seviyelere (basamaklara) ayrılıyor.
I)    Temel (sınırlı)  dil kullanımı: A1 ve A2 seviyesi
II)    Bağımsız dil kullanımı: B1 ve B2 seviyesi
III)    Yetkili dil kullanımı: C1 ve C2 seviyesi

Bu kurslar bir grafikle şöyle gösterilebiliyor:


UE: Unterrichtseinheit (ders birimi - 45 dakika)Temel Dil Kullanımı
A1 A2
Somut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, tanıdığı günlük ifade biçimlerini, basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendisini ve başkalarını tanıtabilir, başkalarına – örneğin nerde oturdukları, ne tip insanları  tanıdıkları, nelerden hoşlandıkları gibi - kişisel sorular yöneltebilir ve kendilerine yöneltildiğinde bu tür sorulara cevap verebilir. Konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşur ve yardıma hazır olurlarsa onlarla besit bir biçimde anlaşabilirler. Kendisini doğrudan ilgilendiren (örneğin kendisi ya da ailesi hakkıda bilgiler, alışveriş, iş ve yakın çevresi gibi) konulardaki cümleleri ve çok kullanılan ifadeleri anlayabilir. Bilgi alışverişi gereken, yabancısı olmadığı, basit ve sıkça karşılaşınan durumlarda iletişim kurabilir. Basit ifadelerle nereli olduğu, eğitimi, yakın çevresi ilgili doğrudan ihtiyaçlarını anlatabilir.


Bağımsız Dil Kullanımı
B1 B2
Yabancısı olmadığı iş hayatı, eğitim ve boş zamanlarıyla ilgili konularda, anlaşılır bir dilde yapılan ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir. Seyahetlerde karşılaşan olağan durumların çoğunun üstesinden gelebilir. Bildiği konularda ve kişisel ilgi alanına dahil alanlarda kendisini basit ve bağlantılı bir biçimde ifade edebilir.  Yaşanan olayları ve edindiği tecrübeleri anlatabilir, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini tanımlayabilir, plan ve görüşlerilerini gerekçelendirebilir veya bu konularda açıklamalarda bulunabilir. Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin ana içeriğini ve kendi uzmanlık alanına ilişkin mesleksel tartışmaları anlayabilir. Kendisini hazırlık yapmadan ve akıcı bir şekilde ifade edebilir, ana dilini (örneğin Almanca) konuşanlarla yapılan normal bir sohbeti, iki tarafın da  fazla zorlanmadığı bir biçimde yürütebilir. Kendisini geniş konu yelpazesinde açık ve ayrıntıli bir biçimde ifade edebilir. Güncel bir konuya ilişkin bakış açısını açıklayabilir ve çeşitli olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını dile geirebilir.


Yetkin Dil Kullanımı
C1 C2
Geniş bir yelpazede iddialı ve uzunca metinleri anlayabilir ve içeriğine ilişkin sonuçlar çıkarabilir. Sık sık kelime aramasına gerek kalmadan, kendisini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili toplumsal yaşamda ve iş hayatında, ya da meslek eğitimi ve yüksek öğrenim alanında etkili ve esnek bir biçimde kullanabilir. Karmaşık konularda kendini açık, sistemli ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir. Bu esnada metinler arasında uygun bağlantılar kurma araçlarından yararlanabilir. Okuduğu ve duyduğu hemen her şeyi anlayabilir. Farklı yazılı ve sözlü kaynaklardan edindiği bilgileri özetleyebilir, bunu yaparken gerekçe ve açıklamaları bağlantılı olarak başkalarına anlatabilir. Kendini fazla düşünmeye gerek kalmadan, çok akıcı ve doğru olarak ifade edebilir, karmaşık konularda bile ince ayrıntıları belirtebilir.
© 2008 Spracheninstitut